Gizlilik Politikaları

www.sacrengi.net web sitesi üzerinde yayınlanan tüm içeriklerin sorumlulukları ve kullanım hakkı sacrengi.net site yönetimine aittir. sacrengi.net’e bilgi vermeden, kaynak göstermeden ya da izin almadan hiç bir şekilde kullanılamaz.

sacrengi.net web sitesine https://www.sacrengi.net adresinden ulaşım sağlanmaktadır.Bu sözleşme kullanıcının web sitesinde erişimi ve web sitesini kullanımıyla ilgili olan şartları ve gizliliği belirtmektedir; bu nedenle dikkatli bir şekilde okumanız ve anlamanız önem arz etmektedir.

www.sacrengi.net sitesine katılan, siteyi kullanan, bilgi, görüntü, resim, fotoğraf gibi materyal gönderen kişi ya da kuruluşlar aşağıdaki şartların tamamını okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadırlar. sacrengi.net site yönetimi, siteyi bu sözleşmede geçen gizlilik kurallarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse ya da yetkili merciler tarafından bu konuda herhangi bir tespit veya inceleme talebi gelirse, üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Sacrengi, vermiş olduğunuz bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olara gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenmektedir.
sacrengi.net bu sözleşmeyi değiştirip güncelleme hakkına sahiptir.

Kişisel Bilgiler ve Erişim
1) Siteye üye olanlar ve kullanıcılar kendilerinden istenildiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe tamamen uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir. Üye ve kullanıcılar, ödeme yapmaları gerekmesi halinde, gerektiğinde kredi kartı bilgilerini de internet yoluyla vereceklerini ya da internet üzerinden ödeme yapacaklarını, bu durumda işlemin güvenli gerçekleşmesinin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ederler.

2) Üyeler ya da kullanıcılar, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bu ekipman ve servisleri korumaktan sorumludur. Üyeler ve kullanıcılar, servislerin kullanımı için gerekli olan modemler, bilgisayar donanımları, yazılım, uzun veya kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilimum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcılar bu ve benzeri ekipmanların veya yardımcı servislerin , ‘Servis’lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

18 Yaşından Küçüklere Karşı Tutum
Üyeler ve kullanıcılar web sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip olan reşit kişilerce yapılması gereken işlemler ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit sayılmayan bireylerin ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini, aksi takdirde www.sacrengi.net sitesi ve yöneticilerinin bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

Siteyi Kullanma Yükümlülükleri
1) www.sacrengi.net yönetimi kullanıcıya, siteye mesaj, yorum, dosya, belge ve içerik yükleme imkanları sunabilir. Üyelerin ve kullanıcıların sitede beyan ettikleri her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi şahsi görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Sitede, siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ya da bildiri yayınlanmaz. Toplumun zararına olabilecek veya genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

2) Üyeler ve kullanıcılar, T.C. Anayasa’sı, TCK ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren, içeriği hukuka aykırı olan yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri türde bilgi ve kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi ve yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler. Aksi halde www.sacrengi.net site yönetiminin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla birlikte, ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı www.sacrengi.net yönetimine ödemekle yükümlüdür.

3) Üyeler ve kullanıcılar, www.sacrengi.net site kapsamında doğrudan ya da dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar kesinlikle yapamaz.

4) Üyeler ve kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcıların (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları kullanmamayı kabul ederler. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üyelerin ya da kullanıcıların kendisine aittir.

5) Üyeler ve kullanıcılar, www.sacrengi.net yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak veya olmayarak üyeler ve kullanıcılar tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkartabileceği gibi gerekli durumlarda erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Üyeler ve kullanıcılar www.sacrengi.net yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

6) Üyeler ve kullanıcılar, bir diğer kişilerin web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

7) Üyeler ve kullanıcılar, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun bahis vs, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyalin, hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler.

8) Üyeler ve kullanıcılar, kişisel bilgilerine her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilirler. Bunların içerisinde, e-posta/e-mail adresi ve şifre mevcuttur. Tüm bunların yanı sıra ise üye ve kullanıcılar yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserleri silme yetkisine de ayrıca sahiplerdir. Silinen veri ve materyal www.sacrengi.net tarafından kullanılmayacağı gibi gelecekte üçüncü kişilere de devredilmez. Ancak bu korumadan yararlanabilmek için üye ve kullanıcının silmek istediği öğenin 3. kişilere devri ve umuma arzından önce silinmesi zorunludur. Aksi halde www.sacrengi.net sitesi ve yöneticilerinin kontrol, geri alma, silme, sildirme denetim ve sorumluluğu söz konusu değildir.

Yasal Sorumluluk
1) Üyeler ve kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma gibi konularda yetkisi olduğunu, aksi durumlarda www.sacrengi.net sitesi ve yetkililerine yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederler.

2) Üyeler ve kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında www.sacrengi.net site yönetimine karşı da münferiden sorumludur.

3) Üyeler ve kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Üyeler ve kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin www.sacrengi.net yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

Yasal İzin
1) Üyeler ve kullanıcılar, kendilerine ait olduklarını taahhüt ettikleri ve bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı olması durumundan sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları kendilerine ait olan ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden devraldıkları tüm hakları, tüm dünyada, müzik kasetlerine, compact disklere, MP3 ve diğer ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına ve ileride geliştirilecek ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına kayıt ederek çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek, temsil, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda ve radyoda yayın haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını; internet, mobil ve benzeri bilgisayar ortamlarında, IVR (İnteractive Voice Responce), GSM ortamlarında (cep telefonu melodisi vb.) çoğaltma, yayma, piyasaya arz etme ve temsil haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını video klip olarak işleme, yayma, çoğaltma, temsil ve kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda yayın hakları ve yöntemleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilerde üretilecek tüm yöntem ve şekillerle ilgili olarak FSEK’in 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarının 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın devrettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.

2) Üyeler ve kullanıcılar, www.sacrengi.net sitesinde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verilerin bireysel amaçlar dışında kesinlikle kullanamayacağını, ticarete konu yapılayamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özet olarak sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

Mahremiyet
1) www.sacrengi.net servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.

2) Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlamaktadır. Üyeliğin onaylanması, ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta ya da e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. www.sacrengi.net, kullanım şartları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta veya e-mail ile mesaj gönderir.

3) Kural olarak site ve üyeler ve kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler sır niteliğindendir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılacaktır.